Thiết kế nội thất KFA
Sản phẩmHình ảnhChất liệuĐơn vịKích thướcĐơn giáTổng tiềnGhi chú
I. Phòng khách
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
II. Phòng bếp
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
III. Phụ kiện bếp
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
IV. Phòng ngủ Master
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Thêm hộp 2 ngăn kéo +700k
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
bộ
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Tùy theo thiết kế
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
V. Phòng ngủ phụ
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Thêm hộp 2 ngăn kéo +500k
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
VI. Hạng mục khác
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
bộ
Số lượng:
Thương hiệu Hòa Phát
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Chưa bao gồm phào nẹp
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Tổng tiền
0
Zalo Facebook Hotline: 0987.316.777