Thiết kế nội thất KFA
Sản phẩm Hình ảnh Chất liệu Đơn vị Kích thước Đơn giá Tổng tiền Ghi chú
I. Phòng khách
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
II. Phòng bếp
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
III. Phụ kiện bếp
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
IV. Phòng ngủ Master
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Thêm hộp 2 ngăn kéo +700k
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
bộ
Số lượng:
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Tùy theo thiết kế
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
V. Phòng ngủ phụ
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Thêm hộp 2 ngăn kéo +500k
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
chiếc
Số lượng:
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
VI. Hạng mục khác
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
md
Chiều rộng (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
bộ
Số lượng:
Thương hiệu Hòa Phát
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Chưa bao gồm phào nẹp
Báo giá thi công
m2
Chiều rộng (m):
Chiều cao (m):
Tổng tiền
0
Zalo Facebook Hotline: 0987.316.777